Positie van het vak

13 december 2019

Biologie is een algemeen vormend vak voor alle leerwegen van het vmbo.

Biologie is een verplicht vak binnen het profiel Zorg en Welzijn. In het profiel Groen is wiskunde verplicht en kiest de leerling tussen biologie en nask-1. In de andere profielen is biologie een keuzevak. Voor de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg geldt dat de leerlingen over het algemeen geen keuzevak meer hebben, omdat ze een beroepsgericht vak volgen.

Het examenprogramma biologie kent dezelfde opbouw voor de basisberoepsgerichte (bb), kaderberoepsgerichte (kb) en de gemend/theoretische leerweg (gl/tl). Het examenprogramma kent kerndelen en verrijkingsdelen. Voor gl/tl zijn er meer eindtermen dan voor bb en kb..

In de basisberoepsgerichte leerweg kiest 42% van de leerlingen het vak biologie, in de kaderberoepsgerichte leerweg 44% en in de gemengd/theoretische leerweg 35%.

(bron: DUO/CITO)