Positie van het vak

13 december 2019

In de gemengde en de theoretische leerweg kunnen leerlingen in het vrije deel van het onderwijsprogramma kiezen voor beeldende vorming. Bij de invoering van het vmbo in 1999 werden de vakken tekenen, handenarbeid en textiele werkvormen vervangen door het examenprogramma beeldende vorming. De disciplines die hieronder kunnen vallen zijn: tekenen, handenarbeid, textiele werkvormen of audiovisuele vormgeving. De school bepaalt welke disciplines aangeboden worden.

Onderwijstijd beeldende vorming

Scholen kunnen in overleg met de medezeggenschapsraad zelf bepalen hoe zij hun onderwijsprogramma inrichten en de onderwijstijd invullen. Sinds 1 augustus 2015 is er een nieuwe wettelijke urennorm. De nieuwe norm geldt voor de opleiding in zijn geheel. Vmbo-leerlingen moeten een programma kunnen volgen van 3700 uur waarbij zij 189 dagen per jaar onderwijs krijgen (met uitzondering van het eindexamenjaar). Dat betekent dat de school zelf het lesrooster vaststelt en er geen adviesurentabel per vak meer wordt gehanteerd. Voor beeldende vorming stond in het verleden het aantal uren vast op 200, te verdelen over leerjaar 3 en leerjaar 4