De positie van het vak

3 juni 2024

Het vak wiskunde D is een profielkeuzevak binnen het profiel Natuur en Techniek en kan ook door de leerlingen van Natuur en Gezondheid, die wiskunde B gekozen hebben, opgenomen worden in het vrije deel. Het is voor scholen niet verplicht wiskunde D aan te bieden als keuzevak.

Ter informatie het volgende. In de septembermededeling centrale examens 2016 van CvTE staat onder 'vakspecifieke informatie' de volgende mededeling die betrekking heeft op het kiezen van wiskunde A én wiskunde B.
De afgelopen jaren heeft een aantal scholen hun leerlingen de mogelijkheid geboden om examen af te leggen in zowel wiskunde A als wiskunde B. Dat ging via een gedoogconstructie. Om deze gedoogconstructie om te zetten in een gelegitimeerde mogelijkheid is een wijziging van het Eindexamenbesluit nodig. Die wijziging wordt naar verwachting in de loop van het schooljaar 2015 – 2016 doorgevoerd.

Voor scholen met kleine groepjes wiskunde D is te overwegen om met Wiskunde D Online​ mee te doen.​​​​​​

De omvang van het vak wiskunde D is 440 SLU.​​