Inhoud van het examenprogramma

13 december 2019

Het examenprogramma wiskunde D havo bestaat in zijn geheel uit (sub)domeinen die in het SE getoetst moeten worden.

​​​​​​​​Het staat de school vrij om onderwerpen buiten het examenprogramma te toetsen in het SE. Ook mag de school zelf de vorm kiezen waarin toetsing voor het SE plaatsvindt. Voor meer informatie hierover, zie het onderdeel Het PTA van deze handreiking.​

Er is geen syllabus bij het examenprogramma wiskunde D havo omdat dit vak in tegenstelling tot wiskunde A en B geen CE-delen heeft.

In  De onderdelen van het schoolexamen ​van deze handreiking is meer informatie te vinden over de verplichte (sub)domeinen van het SE.