De positie van het vak

19 oktober 2023

Het vak wiskunde B is een verplicht profielvak in het profiel Natuur en Techniek. Het neemt daar plaats in naast natuurkunde, scheikunde en één profielkeuzevak, te kiezen uit wiskunde D, biologie, informatica en natuur, leven & technologie. In de profielen Natuur en Gezondheid, Economie en Maatschappij en Cultuur en Maatschappij is wiskunde B een keuze-examenvak. ​​​

Er bestaat de mogelijkheid om leerlingen de gelegenheid te bieden examen te doen in zowel wiskunde A als wiskunde B. In de septembermededeling centrale examens 2016 van CvTE staat onder 'vakspecifieke informatie' hierover de volgende mededeling.
De afgelopen jaren heeft een aantal scholen hun leerlingen de mogelijkheid geboden om examen af te leggen in zowel wiskunde A als wiskunde B. Dat ging via een gedoogconstructie. Om deze gedoogconstructie om te zetten in een gelegitimeerde mogelijkheid is een wijziging van het Eindexamenbesluit nodig. Die wijziging wordt naar verwachting in de loop van het schooljaar 2015 – 2016 doorgevoerd.

De omvang van het vak wiskunde B is 600 SLU.