Domein D: toegepaste analyse

18 maart 2024

Subdomein D1 Veranderingen

De kandidaat kan het veranderingsgedrag van een functie, gegeven door grafiek, tabel of formule, beschrijven door middel van toenamediagrammen en differentiequotiënten en kan differentiequotiënten berekenen en interpreteren, ook vanuit een profielspecifieke probleemsituatie.

Subdomein D2 Afgeleide functies

De kandidaat kan de afgeleide functie begripsmatig interpreteren en kan lokale veranderingen van functiewaarden benaderen zowel met een differentiaalquotiënt als met een numeriek-grafische methode.

Subdomein D3 Bepaling afgeleide functies

De kandidaat kan de afgeleide functie van machtsfuncties met rationale exponenten bepalen en kan voor het bepalen van de afgeleide functie gebruik maken van de som-, verschil- en kettingregel.

Subdomein D4 Toepassing afgeleide functies

De kandidaat kan analytisch-algebraïsche berekeningen uitvoeren gericht op profielspecifieke contexten.

Domein D is een wiskundige inhoudelijk onderdeel van het examenprogramma. Het gebruik van ICT op het CE beperkt zich tot de GR. Het werken met ICT zal moeten gebeuren in het SE.
Suggesties
  • bij domein A zijn al suggesties gedaan voor het gebruik van ICT;
  • subdomein D2 uitbreiden met de afgeleide functie van een (co)sinusfunctie;
  • subdomien D2 uitbreiden met buigpunten;
  • subdomein D3 uitbreiden met de quotiëntregel;
  • subdomein D3 uitbreiden met de afgeleide functie van machtsfuncties met irrationale exponenten;
  • subdomien D3 uitbreiden met de afgeleide functie van een samengestelde functie waarvan de eerste functie niet-lineair is en/of de tweede functie niet alleen een machtsfunctie met rationale exponent;
  • verdiepen in toepassingen uit het de praktijk en/of bedrijfsleven (zie: Jetnet, Succesformules, Lime en/of Wisactueel) en deze koppelen aan de wiskundige inhoud van dit domein.

links