Loopbaanoriëntatie

13 december 2019

Maatschappijwetenschappen maakt de verbinding tussen voortgezet en hoger onderwijs met name voor de gammavakken aanzienlijk makkelijker.

Het vak geeft leerlingen een beeld van de vraagstellingen, methoden en theorieën die typisch zijn voor de sociale wetenschappen. Met behulp van de hoofd- en kernconcepten leren leerlingen maatschappelijke vraagstukken en ontwikkelingen analyseren. Die vaardigheid zal samen met de informatie- en onderzoeksvaardigheden in allerlei vervolgopleidingen van belang zijn.

Je kunt dan denken aan hbo-opleidingen zoals social work, sociaal-juridische dienstverlening, culturele en maatschappelijke vorming, bestuurskunde/overheidsmanagement, media, informatie en communicatie, journalistiek en European studies;  en wo-opleidingen zoals sociologie, politicologie, culturele antropologie, rechten, criminologie, sociale psychologie, communicatiewetenschappen, internationale betrekkingen, bestuurskunde, maar ook geschiedenis, sociale geografie en economie.

Als leerlingen al verder denken dan hun vervolgopleiding, kun je ook een link leggen tussen maatschappijwetenschappen en bepaalde beroepssectoren. Denk aan:

  • het openbaar bestuur en ngo's: bestuurders en beleidsmakers;
  • de rechtspraak en de sociaal-juridische dienstverlening;
  • sociale en maatschappelijke dienstverlening;
  • de geestelijke gezondheidszorg;
  • de rijk geschakeerde wereld van media en communicatie;
  • het onderwijs.

Maatschappijwetenschappen biedt veel mogelijkheden om leerlingen kennis te laten maken met vervolgopleidingen. Je kunt jouw (vwo-)leerlingen attenderen op masterclasses of andere zogenaamde Pre-university programma's op het gebied van maatschappijwetenschappen die door universiteiten worden aangeboden. Een andere mogelijkheid is het uitnodigen van wetenschappers of mensen uit de beroepspraktijk in uw leslokaal. Denk aan journalisten, beleidsambtenaren, politici, politieagenten, politicologen, sociologen, antropologen, etc. Dat mes snijdt aan twee kanten: jouw leerlingen maken kennis met verschillende loopbaanmogelijkheden en je brengt de maatschappij jouw klas in.