RTTI

8 maart 2021

Reproductie – Toepassen 1 –​ Toepassen 2 – Inzicht

Volgens de beschrijving van Docentplus is RTTI een middel om scherp en transparant de vier te onderscheiden cognitieve niveaus van leren in kaart te brengen. RTTI maakt de leerprocessen van leerlingen inzichtelijk. RTTI wordt ook gebruikt om toetsopgaven te classificeren.​

De vier categorieën worden als volgt omschreven.

  • Reproductie (R): vragen die kunnen worden beantwoord op basis van uit het hoofd geleerde lesstof.
  • Toepassing 1 (T1): vragen die gericht zijn op het toepassen van de leerstof in bekende (geoefende) situaties.
  • Toepassing 2 (T2): vragen die gericht zijn op het toepassen van de leerstof in nieuwe situaties.
  • Inzicht (I): vragen waarbij de leerling zelf de context en methode moet construeren om tot een antwoord te komen.

​In het tijdschrift CVOpen verscheen in november 2012​ een artikel over RTTI.


dit hoort bij