OBIT

8 maart 2021

Onthouden – Begrijpen – Integreren – Toepassen

OBIT is classificatie die ontwikkeld is en verspreid wordt door het A​PS​. In hun omschrijving: 'OBIT is een herkenbaar en eenvoudig model om te kijken naar leren. Dit model onderscheidt twee manieren van leren: oppervlakkig leren en leren met diepgang.'
De vier categorieën stellen de gebruiker in staat om opdrachten in de les en in toetsen bewuster te gebruiken. Vaak worden er ook percentages als streven gebruikt voor toetsen in verschillende leerjaren en schooltypen.

In het Levende Talen Magazine verscheen in 2013 (nr. 3) een artikel over OBIT.​

Omschrijving van de categorieën​

De vier categorieën worden als volgt omschreven. Bij elke beschrijving worden enkele werkwoorden genoemd. Download het overzicht met meer werkwoorden​. (pdf, 77 kB)

 • Onthouden is gericht op herinneren, onthouden van informatie, je hoeft het niet te snappen.
  Werkwoorden: benoemen, beschrijven, aanwijzen, stappen aangeven.
 • Begrijpen is gericht op het in eigen woorden weergeven wat de docent (c.q. het boek) heeft gezegd.
  Werkwoorden: uitleggen, voorbeelden geven, een verklaring geven, berekenen.
 • Integreren is gericht op het verbinden van kennisdelen, vraagt meerdere denkstappen en het koppelen van gegevens.
  Werkwoorden: vergelijken, gegevens koppelen, voorspellen, beoordelen, beargumenteren.
 • Toepassen is gericht  op het gebruiken van kennis in een nieuwe, onvoorspelbare situatie, waarbij de denkstappen niet gegeven zijn.
  Werkwoorden: creëren, ontwerpen, bewijzen, conclusies aangeven, onderzoeken.​

dit hoort bij