Verdiepende keuzevakken

13 december 2019

Bij het profiel PIE zijn de volgende keuzevakken ontwikkeld:

 1. Plaat- en constructiewerk
 2. Booglasprocessen
 3. Klimaattechnologie
 4. Procestechniek
 5. Duurzame energie
 6. Werktuigkundig en elektrotechnisch onderhoud
 7. Utiliteitsinstallaties
 8. Praktisch booglassen
 9. CNC-technieken
 10. Drinkwater en sanitair
 11. Dakbedekking
 12. Verspaningstechnieken
 13. Woon- en kantoortechnologie
 14. Domotica en automatisering
 15. Nutsvoorzieningen
 16. Koudetechniek
 17. Licht, geluid en beeld

Deze keuzevakken zijn, net als de profielmodules beschreven in taken, deeltaken en eindtermen. Het profielvak PIE is niet per se voorwaardelijk, dat wil zeggen: u kunt de keuzevakken op uw eigen wijze inpassen in uw onderwijsprogramma. Vooral enkele eindtermen van profielmodule 1 en 2 van het profielvak PIE zijn goed te combineren met die van de bovenstaande keuzevakken waardoor een integratie van het profielvak PIE en verdiepende keuzevakken mogelijk is. Omdat deze profielmodulen beschreven zijn als vaardigheden die niet gekoppeld zijn aan een onderwerp of thema kunnen deze vaardigheden ook bij diverse keuzevakken aangeleerd en geoefend worden.

Voorbeeld:
In het Ontwerpen en maken (profielmodule 1) en het Bewerken en verbinden van materialen (profielmodule 2) staan eindtermen van vaardigheden die in bijna alle keuzevakken van belang zijn.

Tip:
Integreer waar mogelijk het profielvak PIE met de verdiepende keuzevakken.