De inhoud van het profiel

13 december 2019

De kern van het programma bestaat uit 'Algemene kennis en vaardigheden', 'Professionele kennis en vaardigheden' en 'Loopbaanoriëntatie en -ontwikkeling'.

Deze kern is onlosmakelijk verbonden met het profielvak en de keuzevakken en kan getoetst worden in het CSPE en in het SE. Loopbaanoriëntatie en -ontwikkeling wordt echter alleen in het schoolexamen getoetst. De kern is voor alle technische profielvakken (PIE, BWI, M&T, MVI en MaT) en daaruit ontwikkelde keuzevakken gelijk.

Het profielvak

Het profielvak is opgebouwd uit vier modulen. Elke module bevat één of meerdere taken. Elke taak bevat één of meerdere deeltaken. In elke deeltaak staan de eindtermen die de leerlingen aan het eind van hun opleiding moeten beheersen. Dit profielvak wordt afgesloten met een Centraal Examen (CE). Het profielvak PIE is ontwikkeld vanuit de drie disciplines elektrotechniek, installatietechniek en metaaltechniek die, wat betreft de inhoud, nauw aan elkaar verwant zijn. Vanuit het profielvak PIE is er een verwante doorstroom mogelijk naar de kwalificatiedossiers van het examenprofiel MEI in het mbo.

Om overlap van eindtermen te voorkomen is in dit profielvak gekozen voor profielmodules met eindtermen die voor meerdere disciplines van belang zijn. Zo komt bijvoorbeeld het bewerken en verbinden van materialen (profielmodule 2) in alle drie de disciplines voor.

De vier profielmodulen van het profielvak PIE zijn:

  1. Ontwerpen en maken (voor bb, kb en gl)
  2. Bewerken en verbinden van materialen (alleen voor bb en kb)
  3. Besturen en automatiseren (voor bb, kb en gl)
  4. Installeren en monteren (alleen voor bb en kb)