Het ontstaan van het profiel

13 december 2019

Achterliggende gedachten bij de keuzes voor het profielvak PIE is het volgende fragment uit het verantwoordingsdocument van de SVC Techniek:

Onze arbeidsmarkt is veel dynamischer dan vijftig jaar geleden. Het aantal eenduidige beroepen waarbij men direct begrijpt wat het beroep inhoudt en betekent, vermindert snel. Mensen werken bovendien niet meer hun hele leven voor één werkgever in één en dezelfde baan. De mobiliteit neemt toe en mensen veranderen frequenter van functie. Dat komt grotendeels door technologische ontwikkelingen die het werk zijn van technici…
De toekomst vraagt om een medewerker die deze veranderingen niet passief ondergaat, maar die zich er comfortabel bij voelt en die hier zijn uitdaging uit haalt."

De transitie van de onderliggende afdelingsprogramma's elektrotechniek, metaaltechniek en installatietechniek naar een profielvak PIE met verdiepende en/of verbredende keuzevakken past in dit toekomstbeeld.

Het College voor Toetsen en Examens (het CvTE) geeft in een syllabus een toelichting op het examenprogramma van het profielvak. In de syllabus van het profielvak PIE zijn de eindtermen geconcretiseerd. Behalve een beschrijving van de exameneisen voor een centraal examen kan de syllabus verdere informatie over het centraal examen bevatten, bijvoorbeeld over de specificaties van examenstof en begrippenlijsten.