Keuzevakken ontwikkeld bij het profiel

13 december 2019

Bij het profiel PIE zijn de volgende keuzevakken ontwikkeld:

 1. Plaat- en constructiewerk
 2. Booglasprocessen
 3. Klimaattechnologie
 4. Procestechniek
 5. Duurzame energie
 6. Werktuigkundig en elektrotechnisch onderhoud
 7. Utiliteitsinstallaties
 8. Praktisch booglassen
 9. CNC-technieken
 10. Drinkwater en sanitair
 11. Dakbedekking
 12. Verspaningstechnieken
 13. Woon- en kantoortechnologie
 14. Domotica en automatisering
 15. Nutsvoorzieningen
 16. Koudetechniek
 17. Licht, geluid en beeld

Uitgangspunten en criteria bij het ontwikkelen van keuzevakken zijn:

 1. aansluiting met- en relevante doorstroom naar vervolgopleidingen;
 2. landelijke relevantie;
 3. verbredend dan wel verdiepend bij het profielvak;
 4. uitvoerbaar en organiseerbaar.

Scholen bepalen zelf welke keuzevakken zij aanbieden. Zij mogen ook keuzevakken uit een ander profiel aanbieden. De school kan zich bij haar keuze laten leiden door de wensen van de doelgroep, de mogelijkheden in de regio, de expertise van docenten en de outillage. Profilering door middel van keuzevakken behoort ook tot de mogelijkheden.
De keuzevakken zijn net als het profielvak uitgewerkt voor de niveaus bb, kb en gl. Het is uiteindelijk aan de school de eindtermen te vertalen naar de praktijk en te zorgen voor onderwijs dat past bij het niveau van de leerlingen. Het verschil tussen leerwegen zal onder andere tot uiting komen in de complexiteit van de taken, de mate waarin een beroep gedaan wordt op de zelfstandigheid van leerlingen, de hoeveelheid lesstof die verwerkt moet worden en de toetsing.

De inhoud van de keuzevakken wordt getoetst in een SE. Hiervoor dient een PTA gemaakt te worden.