Voorbeelden

18 december 2019

De school mag zelf het aanbod samenstellen van keuzevakken. Dit is anders dan bij de profielmodulen het geval is en niet afhankelijk van licenties van de school.

Arrangementen: Profieloverstijgende keuzevakken binnen de techniek

De school mag zelf het aanbod van keuzevakkensamenstellen. Dit is  anders dan bij de profielmodulen  niet afhankelijk van licenties van de school. In de regel zal de school een keuze maken die aansluit bij de visie van de school over bijvoorbeeld onderwijs en opleiden, LOB, de leerlingpopulatie, de deskundigheid van docenten en de outillage. Keuzevakken die ontwikkeld zijn bij andere profielen kunnen een verbreding bieden op het profielvak. Voorbeelden van interessante combinaties zijn:

  • Profielvak PIE met keuzevakken van Maritiem en techniek. (Zie voorbeeld MaT hieronder.)
  • Profielvak PIE met keuzevakken van Media, vormgeving en ICT. (Zie voorbeeld MVI hieronder.)
  • Profielvak PIE met keuzevakken van Bouwen, wonen en interieur. (Zie voorbeeld BWI hieronder.)
  • Profielvak PIE met keuzevakken van Mobiliteit en transport. (Zie voorbeeld M&T hieronder.)

Voorbeeld MaT

De combinatie van het profielvak PIE met keuzevakken die ontwikkeld zijn bij Maritiem en techniek is mogelijk interessant voor een vmbo-school die in de nabijheid van een (jacht) haven of scheepswerf ligt, maar die geen licentie heeft voor het profielvak Maritiem en techniek. Deze school kan zijn leerlingen voorbereiden op en kennis laten maken met bijvoorbeeld de scheeps- en jachtbouw door relevante keuzevakken of modulen van Maritiem en techniek te combineren met het profielvak PIE. Kijkend naar de inhoud van de bovengenoemde keuzevakken sluiten de keuzevakken: Nautische materialen en gereedschappen, Scheepsconstructie en -ontwerpen het keuzevak Maritiem mechanische installaties goed aan bij het profielvak PIE.

Voorbeeld MVI

Het profielvak PIE kan goed gecombineerd worden met keuzevakken van het profielvak MVI om zo een aansluiting te verwezenlijken met de volgende ICT-opleidingen in het mbo:

Crebonummer, kwalificatie en niveau
Crebonummer Kwalificatie Niveau
u

95060

Medewerker ICT 2
95070 Medewerker beheer ICT 3
95321, 95709 ICT-beheerder 4
95323, 95711 Netwerkbeheerder 4

In de installatiebranche verwacht men dat het integraal installeren de toekomst is. Integraal installeren gaat niet uit van losse oplossingen voor energie, warmte en water, maar van geïntegreerde oplossingen die ook nog eens door middel van ICT aan elkaar gekoppeld worden. Doordat het binnenklimaat meer sensor-gestuurd wordt (per persoon instelbaar comfort), betekent dit ook dat installateurs meer moeten begrijpen van ICT. Door de onderstaande relevante keuzevakken en een profielmodule MVI van het profielvak Media, vormgeving en ICT te combineren met het profielvak PIE ontstaat een goede aansluiting met de in de tabel genoemde vervolgopleidingen. Een onderwijsprogramma richting één van de bovengenoemde vervolgopleidingen ICT kan er dan als volgt uitzien:

PIE doorstroom ICT met MVI KV

Voorbeeld BWI

De combinatie van het profielvak PIE met keuzevakken die ontwikkeld zijn bij BWI, kunnen interessant zijn voor scholen en leerlingen die zich specifiek richten op de bouw. Veel installatiewerk zoals de aanleg van elektrotechnische en sanitaire installaties vindt immers plaats op de (nieuw)bouwplaats.
Vooral de keuzevakken Scheidingswanden, Wandafwerking en Schilderen en spuiten van metalen- en kunststof ondergronden zijn, door de verwantschap met de installatiebranche, voor de hand liggende combinaties met het profielvak PIE.

Voorbeeld M&T

De combinatie van het profielvak PIE met keuzevakken die ontwikkeld zijn bij M&T kan interessant zijn voor leerlingen die interesse hebben in auto-elektronica, meer duurzame aandrijvingstechnieken (elektrisch en hybride), carrosserie en schadeherstel. De keuzevakken Elektronica, Carrosseriebouw en Autoschade en spuiten zijn logische combinaties met het profielvak PIE.

Profieloverstijgende keuzevakken buiten de techniek

  • Profielvak PIE met keuzevakken van Economie en Ondernemen. (Zie voorbeeld EO hieronder.)
  • Profielvak PIE met keuzevakken van Zorg en Welzijn. (Zie voorbeeld ZW hieronder.)
  • Profielvak PIE met keuzevakken van Groen. (Zie voorbeeld Groen hieronder.)

Voorbeeld EO

Door het profielvak PIE te combineren met keuzevakken van EO kunnen leerlingen zich voorbereiden op een baan als zelfstandig ondernemer (bijvoorbeeld als zzp'er). Vooral de keuzevakken Marketing (eventueel ook een module van het profielvak EO), Financieel en administratief beheer en Ondernemen zijn hiervoor aantrekkelijke combinaties met het profielvak PIE.

Voorbeeld ZW

Het ligt wellicht niet voor de hand, maar een combinatie van het profielvak PIE met keuzevakken die zijn ontwikkeld bij Zorg en Welzijn (ZW) kan zeker wel interessant zijn voor leerlingen die zich verder willen ontwikkelen in de facilitaire dienstverlening, beveiliging en veiligheid. Een logische combinatie hierbij kan zijn: de keuzevakken Facilitaire dienstverlening: Inrichting en verzorging, Beveiliging en veiligheid en het keuzevak Conciërgewerkzaamheden. Ook leerlingen die zich willen specialiseren in Domotica kunnen het profielvak PIE heel goed combineren met het keuzevak Wonen, welzijn en zorg om zo meer inzicht te krijgen in de functionele en menselijke aspecten van zorgwoningen. Het keuzevak Voorkomen van ongevallen en EHBO kan natuurlijk ook voor PIE leerlingen belangrijk zijn.

Voorbeeld Groen

Misschien ook niet voor de hand liggend is de combinatie van het profielvak PIE met keuzevakken die ontwikkeld zijn bij Groen. Toch zijn er bij de pilotscholen interessante combinaties gevonden en uitgewerkt voor leerlingen die door willen stromen naar een Agrarisch OpleidingsCentrum (AOC). De keuzevakken Het groene machinepark, Tuinontwerp en –aanleg en Werk in tuin en landschap hebben raakvlakken met het profielvak PIE.