Het loopbaandossier

13 december 2019

De betekenisvolle ervaringen die de leerling opdoet, moet verwerkt worden in een loopbaandossier. In een loopbaandossier kan de leerling voor zichzelf en voor anderen zijn ontwikkeling zichtbaar maken.

De ontwikkeling die de leerling doormaakt, is van invloed op de leerloopbaan van de leerling. De leerling laat in het loopbaandossier door concrete resultaten zien aan welke doelen hij gewerkt heeft, wat het resultaat was, wat hij/zij daarvan vond en welke gevolgen dat heeft voor het vervolg van de opleiding.

Scholen moeten keuzes maken over de vorm, de inhoud, het gebruik, de functie in relatie tot de vervolgopleidingen en het beheer. Hoewel de papieren portfolio nog steeds bestaat, zal er in de praktijk in toenemende mate gedacht worden aan een digitaal systeem. Sommige scholen gebruiken het administratiesysteem van de school en andere scholen gebruiken een methode.

De komende jaren zullen er meer ervaringen met loopbaandossiers verzameld en gedeeld worden.