De opbouw van het examenprogramma

18 maart 2024

Het profielvak is opgebouwd uit vier modulen. Elke module bevat meerdere taken. Deze taken zijn in het examenprogramma uitgewerkt in deeltaken. Vervolgens zijn de deeltaken uitgewerkt in eindtermen. In de syllabus worden de eindtermen gespecificeerd. Het examenprogramma en de uitwerking daarvan in de syllabus zijn te vinden op Examenblad.nl.

Voorbeeld uit module 3

Vergroening stedelijke omgeving

Taak

 • een ontwerp maken voor de inrichting van een groene ruimte met planten en dieren;
 • een ontwerp voor een groene ruimte met planten en dieren realiseren;
 • een groene ruimte onderhouden en beheren;
 • anderen informeren over het belang van planten en dieren en over de herkomst van natuurlijke producten.

Deeltaak

P/GR/3.1 een ontwerp maken voor de inrichting van een groene ruimte met planten en dieren.

Eindterm

De kandidaat kan:

 1. een ontwerptekening maken voor een groen object en een groene ruimte;
 2. een ontwerptekening lezen en gebruiken;
 3. ...

Eindtermspecificatie (in syllabus)

P/GR/3.1.1 een ontwerptekening maken voor een groen object en een groene ruimte. In dit verband kan de kandidaat:

 1. de omvang van het ontwerp uit een tekening aflezen. Het gaat hier om:
  - het omrekenen van schaal naar werkelijke afmetingen;
  - het weergeven van afmetingn in de juiste eenheden.
 2. aan de hand van een ontwerptekening een lijst van materialen en hulpmiddelen maken en de benodigde materialen hulpmiddelen klaarleggen en -zetten.

Kern

De kern van het programma bestaat uit 'algemene kennis en vaardigheden', 'professionele kennis en vaardigheden en 'loopbaanoriëntatie en -ontwikkeling'. Deze kern is onlosmakelijk verbonden met het profielvak en wordt getoetst in het CSPE en het SE.


link