Keuzevakken ontwikkeld bij andere profielen

13 december 2019

Inmiddels zijn er circa 130 keuzevakken waaruit scholen kunnen kiezen. Ook profielmodulen mogen aangeboden worden als keuzevakken. Hiervoor geldt dat bb- en kb-leerlingen maximaal twee modulen uit één ander profiel als keuzevak mogen kiezen. Dezelfde regel geldt voor de gl-leerlingen: zij mogen de twee andere modulen (uit het kb-profielvak) kiezen als keuzevak. Hierdoor is het mogelijk dat een gl-leerling een volledig profiel volgt.

De keuzevakken kunnen op verschillende manier worden samengesteld, bijvoorbeeld meer verbredend of meer verdiepend. Regel blijft: een leerling kan alleen kiezen uit het aanbod van de school en de school moet zorgen dat de leerling ook echt iets te kiezen heeft.

De school mag zelf het aanbod samenstellen van keuzevakken. Anders dan bij de profielmodulen is dit niet afhankelijk van licenties die de school heeft. In de regel zal de school een keuze maken die aansluit bij de visie van de school over bijvoorbeeld onderwijs en opleiden, LOB, de leerlingpopulatie, de deskundigheid van docenten en de outillage. De school kan bijvoorbeeld besluiten:

 • profielgerelateerde keuzevakken aan te bieden (die ontwikkeld zijn bij het profiel);
 • over de volle breedte van profielen keuzevakken aan te bieden;
 • met het aanbod van keuzevakken dicht bij de bestaande situatie te blijven;
 • met een bepaald aanbod van keuzevakken doorstroomrelevante arrangementen te maken;
 • keuzevakken aan te bieden die de context vormen voor de profielmodulen en daarmee een geïntegreerd programma te ontwikkelen;
 • profielmodulen als keuzevakken aan te bieden in samenwerking met mbo en bedrijfsleven, vrije keuzevakken te ontwikkelen en aan te bieden. Een school die dit overweegt doet er goed aan eerst de procedure te raadplegen.

Illustratie profilering met sport, recreatie en toerisme

Een school die zich wil profileren op het gebied van sport, recreatie en toerisme kan leerlingen naast het Groene profiel bijvoorbeeld de volgende keuzevakken aanbieden:
 • EHBO;
 • Recreatie (profielmodule HBR);
 • Evenementen (keuzevak);
 • Mens en activiteit (profielmodule ZW);
 • Dagbesteding (keuzevak);
 • Sport en bewegen (keuzevak).

EHBO en Recreatie is voor alle leerlingen een verplicht keuzevak. De twee overige keuzevakken kunnen leerlingen kiezen uit het aanbod van de school. Op deze manier profileert de school zich met sport, recreatie en toerisme.