Keuzevakken ontwikkeld bij het profiel

1 februari 2024

Bij het profiel Groen zijn als aanvulling op de reeds ontwikkelde keuzevakken bij de andere profielen dertien beroepsgerichte keuzevakken ontwikkeld. Een leerling kan door de keuze die hij maakt, zijn programma verbreden of verdiepen.

Onderstaand een overzicht van de groene keuzevakken die ontwikkeld zijn, waarbij aangegeven wordt hoe ze zich verhouden tot de vier profielmodulen en of er een relatie is met andere profielen.

Overzicht van de groene keuzevakken
keuzevakken ver-bredend ver-diepend past bij

relatie met profiel

Het groene machinepark x PIE
Tuinontwerp en -aanleg x module 3
Werk in tuin en landschap x module 3
Bloemwerk x module 4
Groene vormgeving en styling x module 4 BWI
Groei voorbereiden x module 1 en 3
Groei en oogst x module 1 en 3
Het houden van dieren x module 1 en 3
Gezonde dieren x module 1 en 3
Water x (bb en kb) x (gl) module 3 PIE
Voeding: hoe maak je het? x module 2 ZW
Groene zorg x x module 3 ZW
Natuurlijk groen x

Uitgangspunten en criteria bij het ontwikkelen van keuzevakken zijn:

  1. aansluiting met en relevante doorstroom naar vervolgopleidingen;
  2. landelijke relevantie;
  3. verbredend dan wel verdiepend bij het profielvak;
  4. uitvoerbaar en organiseerbaar.

Scholen bepalen zelf welke keuzevakken zij aanbieden. Scholen mogen ook keuzevakken uit een ander profiel aanbieden. De school kan zich bij zijn keuze laten leiden door de wensen van de doelgroep, de mogelijkheden in de regio, de aansluiting naar het mbo, de expertise van docenten en de outillage. Profilering door middel van keuzevakken behoort ook tot de mogelijkheden.

De keuzevakken zijn net als het profielvak uitgewerkt voor de niveaus bb, kb en gl. Het is uiteindelijk aan de school om de eindtermen te vertalen naar de praktijk en te zorgen dat het onderwijs past bij het niveau van de leerlingen. Het verschil tussen leerwegen zal onder andere tot uiting komen in de complexiteit van de taken, de mate waarin een beroep gedaan wordt op de zelfstandigheid van leerlingen, de hoeveelheid lesstof die verwerkt moet worden en de verwerkingstijd.

De inhoud van de keuzevakken wordt getoetst in een SE. Hiervoor dient een PTA gemaakt te worden.