Het ontstaan van het profiel

18 december 2019

De beroepsgerichte examenprogramma’s van de vmbo-sectoren Economie, Techniek en Zorg & Welzijn zijn aan vernieuwing toe. Dit constateert de minister van OCW in haar beleidsbrief 'Op weg naar een toekomstbestendig vmbo' van 29 april 2011. Eind 2011 is daarom een start gemaakt met het landelijke project ‘Vernieuwing beroepsgerichte examenprogramma's vmbo’.

Flexibilisering is een belangrijke vereiste voor economisch beroepsonderwijs op zowel vmbo-, mbo-, als hbo-niveau. Dit vraagt om een systeem waarin zowel breed als smal kan worden opgeleid, waardoor jongeren met een uitgestippeld beroepsperspectief een opleiding en traject kunnen kiezen met een smal pakket aan specialistische kennis, terwijl anderen een breder oriënterend traject kunnen doorlopen en afronden. Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) is daarbij een belangrijke component, die een serieuze plek binnen het voorbereidend beroepsonderwijs en binnen de examenstructuur verdient. 
In de vmbo-programmering tot 2016 bestaan er binnen de sector Economie, profielvak Economie en Ondernemen, vier examenprogramma's (handel & administratie, handel & verkoop, administratie, mode & commercie) in drie leerwegen met soms erg weinig leerlingen per richting. Tegelijkertijd zien we een vraag naar meer flexibele maatwerktrajecten waarbij niet alle leerlingen hetzelfde programma doorlopen, maar in het kader van loopbaanoriëntatie (LOB) keuzes leren maken.
Het ministerie van OCW wilde de fragmentatie terugdringen door het herstructureren van de huidige examenprogramma's naar een eenduidiger, macrodoelmatig kern-profielvak en keuzevakken, waarin flexibele routes optimaal mogelijk zijn en waarbij LOB de 'rode draad' vormt. ​