Keuzevakken ontwikkeld bij het profiel

11 maart 2024

Het examenprogramma Economie en ondernemen bestaat uit het kernprogramma E&O, het profielvak en een verzameling keuzevakken waarbij acht keuzevakken zijn ontwikkeld door de Sector Vernieuwings Commissie. Afhankelijk van het aanbod van de school kunnen leerlingen keuzes maken.

Keuzevakken kunnen zijn:

 • keuzevakken behorend bij het profiel E&O;
 • keuzevakken behorend bij een ander profiel;
 • modulen van een ander profielvak (max. twee);
 • vrije keuzevakken.

Leerlingen van de basisberoepsgerichte leerweg (bb) en de kaderberoepsgerichte leerweg (kb) moeten minimaal vier keuzevakken kiezen. Leerlingen van de gemengde leerweg (gl) kiezen minimaal twee keuzevakken. Keuzevakken worden afgesloten met een schoolexamen.

Overzicht van de keuzevakken die ontwikkeld zijn bij het profiel E&O

Bij het profiel E&O zijn de volgende keuzevakken ontwikkeld:

2c1 EO

Verdiepend:

 • Marketing
 • Office management
 • Distributie
 • Financieel en administratief beheer

Verbredend:

 • Ondernemen
 • Webshop
 • Presentatie en styling
 • Mode en design

Scholen bepalen zelf welke keuzevakken zij aanbieden. Scholen mogen ook keuzevakken uit een ander profiel aanbieden. De school kan zich bij zijn keuze laten leiden door de wensen van de doelgroep, de mogelijkheden in de regio, de expertise van docenten en de outillage. Profilering door middel van keuzevakken behoort ook tot de mogelijkheden.
De keuzevakken zijn net als het profielvak uitgewerkt voor de niveaus bb, kb en gl. Het is uiteindelijk aan de school de eindtermen te vertalen naar de praktijk en ervoor te zorgen dat het onderwijs past bij het niveau van de leerlingen. Het verschil tussen leerwegen zal onder andere tot uiting komen in de complexiteit van de taken, de mate waarin een beroep gedaan wordt op de zelfstandigheid van leerlingen, de hoeveelheid lesstof die verwerkt moet worden en de toetsing.
De inhoud van de keuzevakken wordt getoetst in een SE. Hiervoor dient een PTA gemaakt te worden.

De keuze voor het ontwikkelen van deze keuzevakken is genomen door de Sector Vernieuwingscommissie Economie (SVC) en de werkgroep kern-keuzeprogramma's. Er zijn gesprekken gevoerd met platforms vmbo, de sectoradviescommissie, brancheverenigingen en er is een intensieve samenwerking geweest met de pilotscholen. Deze hebben adviezen gegeven over de keuzevakken en ook input geleverd bij het ontwikkelen van de inhoud van de keuzevakken. Uitgangspunten en criteria bij het maken van deze keuzes zijn geweest:

 • aansluiting met- en relevante doorstroom naar vervolgopleidingen;
 • landelijke relevantie;
 • verbreding dan wel verdieping bij het profielvak;
 • uitvoerbaarheid en organiseerbaarheid.

Achterliggende gedachten bij de keuzes voor het profielvak E&O en de bijbehorende keuzevakken is te lezen in: Ontstaan en achtergrondinformatie van het Profielvak Economie en ondernemen. (pdf, 481 kB)

De transitie van de onderliggende afdelingen handel en administratie, handel en verkoop, administratie en mode en commercie naar het profielvak E&O met verdiepende en/of verbredende keuzevakken past in dit toekomstbeeld.

Bij SBB vind je gedetailleerd uitgewerkt de kwalificatiedossiers bij de sectorkamers:

 • Mobiliteit, transport, logistiek en maritiem
 • Handel
 • Zakelijke dienstverlening en veiligheid

Het profiel E&O is voorbereidend op het mbo:

2c2 EO

Schematisch overzicht

Kwalificatie-dossier

Kwalificatie

Niveau

Sectorkamer Mobiliteit, transport, logistiek en maritiem

Logistiek

Logistiek medewerker

Parts-/baliemedewerker

Logistiek teamleider

2

2

3

Supervisors logistiek Logistiek supervisor 4

Sectorkamer Handel

Management retail Manager retail 4
Ondernemerschap retail Ondernemer retail 4
Verkoop Verkoper 4

Advies en leiding in de verkoop

Eerste verkoper

Verkoopadviseur

Verkoopspecialist

3

3

3

Sectorkamer Zakelijke dienstverlening en veiligheid

Financieel administratieve beroepen

Financieel administratief medewerker

Junior assistent accountant

Bedrijfsadministrateur

3

4

4

Marketing, communicatie en evenementen

Medewerker marketing en communicatie

Medewerker evenementenorganisatie

4

4

Ondersteunende administratieve beroepen

Medewerker secretariaat en receptie

Medewerker (financiële) administratie

2

2

Secretariële beroepen

Secretaresse

Managementassistente/
directiesecretaresse

3

4