Omgaan met verschillen tussen leerlingen

13 december 2019

Hoewel de meeste keuzevakken uitgewerkt zijn in drie niveaus is het uiteindelijk aan de school om de eindtermen te vertalen naar onderwijs. Het onderwijs moet passen bij het niveau van de leerlingen.

In het onderwijs zal onder andere het verschil tussen leerwegen tot uiting komen door:

  • de complexiteit van de taken;
  • de mate waarin een beroep gedaan wordt op de zelfstandigheid van leerlingen;
  • de hoeveelheid lesstof die verwerkt moet worden;
  • de verwerkingstijd.