Voorbeelden

13 december 2019

De school mag zelf het aanbod samenstellen van keuzevakken. Dit is anders dan bij de profielmodulen het geval is en niet afhankelijk van licenties van de school.

In de regel zal de school een keuze maken die aansluit bij de visie van de school over bijvoorbeeld onderwijs en opleiden, LOB, de leerlingpopulatie, de deskundigheid van docenten en de outillage. Keuzevakken die ontwikkeld zijn bij andere profielen kunnen een verbreding bieden op het profielvak. Voorbeelden van interessante combinaties zijn:

  • Profielvak BWI met keuzevakken van Maritiem en techniek. Zie voorbeeld MaT.
  • Profielvak BWI met keuzevakken van Media, vormgeving en ict. Zie voorbeeld MVI.
  • Profielvak BWI met keuzevakken van Produceren, installeren en energie. Zie voorbeeld PIE.
  • Profielvak BWI met keuzevakken van Mobiliteit en transport. Zie voorbeeld M&T

Voorbeeld MaT: De combinatie van het profielvak BWI met keuzevakken die ontwikkeld zijn bij Maritiem en techniek is mogelijk interessant voor een vmbo school die in de nabijheid van een (jacht) haven of scheepswerf ligt maar geen licentie heeft voor het profielvak Maritiem en techniek. Deze school kan zijn leerlingen heel goed voorbereiden en kennis laten maken met bijvoorbeeld de scheepsbetimmering- en jachtbouw door relevante keuzevakken of modulen van Maritiem en techniek te combineren met het profielvak BWI. Kijkend naar de inhoud van de bovengenoemde keuzevakken sluiten de keuzevakken: Nautische materialen en gereedschappen, Scheepsconstructie en –ontwerp en  Conserveren van maritieme systemen goed aan bij het profielvak BWI.

Voorbeeld MVI: Het profielvak BWI kan goed gecombineerd worden met keuzevakken van het profielvak MVI om de meer creatieve aspecten van BWI leerlingen te bedienen. Deze keuzevakken zijn daardoor mogelijk interessant voor de creatieve leerlingen die wel een bouwopleiding en –beroep ambiëren maar later niet op de bouwplaats willen werken. De keuzevakken 3D vormgeving en realisatie, Idee ontwikkeling, Tekenen, schilderen en illustreren,Sign enVormgeving en typografie zijn creatieve combinaties met het profielvak BWI die doorstromen naar beroepsopleidingen zoals signmaker en medewerker design.

Voorbeeld PIE: De combinatie van het profielvak BWI met keuzevakken die ontwikkeld zijn bij PIE kunnen interessant zijn voor scholen en leerlingen die zich specifiek richten op alle werkzaamheden die zich voordoen op de bouwplaats. Veel installatiewerk zoals de aanleg van elektrotechnische en sanitaire installaties vindt immers plaats op de (nieuw)bouwplaats. Ook voor BWI leerlingen die interesse hebben in duurzaam bouwen, staalconstructies en lassen zijn er interessante keuzevakken. Vooral de keuzevakken: Plaat en constructie werk,Booglasprocessen, Duurzame energie, Utiliteitsinstallaties, Praktisch booglassen, Drinkwater en sanitair, Dakbedekking en Nutsvoorzieningen zijn, door de verwantheid met de bouwbranche voor de hand liggende combinaties met het profielvak BWI.

Profieloverstijgende keuzevakken buiten de techniek

  • Profielvak BWI met keuzevakken van Economie en ondernemen. Zie voorbeeld EO.
  • Profielvak BWI met keuzevakken van Zorg en welzijn. Zie voorbeeld ZW.
  • Profielvak BWI met keuzevakken van Groen. Zie voorbeeld Groen.

Voorbeeld EO: Door het profielvak BWI te combineren met keuzevakken van EO kunnen leerlingen zich voorbereiden op een baan als zelfstandig ondernemer (bijvoorbeeld als zzp'er). Vooral de keuzevakken Marketing (eventueel ook een module van het profielvak EO), Financieel en administratief beheer en Ondernemen zijn hiervoor aantrekkelijke combinaties met het profielvak BWI.

Voorbeeld ZW: Het ligt wellicht niet voor de hand maar een combinatie van het profielvak BWI met keuzevakken die zijn ontwikkeld bij Zorg en welzijn (ZW) kan zeker wel interessant zijn voor leerlingen die zich verder willen ontwikkelen in de facilitaire dienstverlening, beveiliging en veiligheid. Een logische combinatie hierbij kan zijn: de keuzevakken Facilitaire dienstverlening: inrichting en verzorgingBeveiliging en veiligheid en het keuzevak Conciërgewerkzaamheden. Ook leerlingen die zich willen specialiseren in Domotica kunnen het profielvak BWI heel goed combineren met het keuzevak Wonen, welzijn en zorg om zo meer inzicht te krijgen in de functionele en menselijke aspecten van zorgwoningen. Het keuzevak Voorkomen van ongevallen en EHBO kan natuurlijk ook voor BWI leerlingen belangrijk zijn.

Voorbeeld Groen: Misschien ook niet voor de hand liggend is de combinatie van het profielvak BWI met keuzevakken die ontwikkeld zijn bij Groen. Toch zijn er bij de pilotscholen interessante combinaties gevonden en uitgewerkt voor leerlingen die door willen stromen naar een Agrarisch OpleidingsCentrum (AOC).  Vooral de keuzevakken: Tuinontwerp en –aanleg, Werk in tuin en landschap en Groene vormgeving & styling hebben raakvlakken met het profielvak BWI.

Het Vechtdal College uit Hardenberg is als één van de pilotscholen vanaf het begin aan het zoeken naar "maatwerk" voor leerlingen. Omdat de school in een landelijke omgeving staat zijn er leerlingen die opgegroeid zijn op de boerderij. Sommige willen in de toekomst het boerenbedrijf  overnemen en er zijn leerlingen die willen gaan werken in de groene sector. Daarom is er voor die leerlingen de mogelijkheid om "groene" keuzevakken te kiezen om zo een goede aansluiting te krijgen met de vervolgopleidingen van het AOC.