Handreikingen

SLO biedt vakdocenten steun bij de inrichting van het schoolexamen in de vorm van handreikingen. De handreikingen voor het schoolexamen zijn bedoeld ter ondersteuning van scholen en vaksecties. Zij hebben geen verplichtend karakter.

De handreikingen geven aanwijzingen voor de inrichting van het schoolexamen. Daarnaast zijn suggesties opgenomen voor vorm en inhoud van schoolexamentoetsen en het PTA.

Een deel van de handreikingen is als website beschikbaar, andere handreikingen als pdf-bestand.


Aardrijkskunde

Algemene Natuurwetenschappen

Bedrijfseconomie

Bewegen, sport en maatschappij

Biologie

Culturele en kunstzinnige vorming

Economie

Filosofie

Fries

Geschiedenis

Informatica

Klassieke talen

Kunst algemeen

Lichamelijke opvoeding

Maatschappijleer en -wetenschappen

Management en organisatie

Moderne vreemde talen

Muziek

Natuurkunde

Nederlands

Natuur, leven en technologie

Onderzoek & ontwerpen

Scheikunde

Tekenen, handvaardigheid en textiele vormgeving

Wiskunde