Herziening leerplankader Nederlands vo: rapportage vooronderzoek


23 januari 2019
In opdracht van het Ministerie van OCW en in het kader van Onderwijs 2032 heeft SLO in 2015 een vooronderzoek uitgevoerd ten behoeve van een eventuele herijking en mogelijke aanpassing van kerndoelen en examenprogramma's Nederlands. Via een (beperkte) literatuurstudie van publicaties en gesprekken met experts is geprobeerd een beeld te krijgen van de door de vakgemeenschap Nederlands gewenste aanpassing van het leerplankader. Deze rapportage vat de opbrengsten samen en presenteert enkele voorlopige conclusies.

auteur SLO: Theun Meestringa, Bart van der Leeuw, Gerdineke van Silfhout
jaar van uitgave: 2016

Meestringa, T., Van der Leeuw, B., & Van Silfhout, G. (2016). Herziening leerplankader Nederlands vo: Rapportage vooronderzoek. Enschede, SLO.