Kerndoelen en leerlijnen


Kerndoelen

In de Wet op Expertise Centra staat over kerndoelen:

Voor de school geldt de eis dat zij tenminste de kerndoelen bij haar onderwijsactiviteiten als aan het eind van speciaal onderwijs te bereiken doelstellingen hanteert. Kerndoelen geven een beschrijving van kwaliteiten van leerlingen op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden.

Er gelden voor rekenen en wiskunde voor zml/mg 5 leergebiedspecifieke kerndoelen:

  1. De leerlingen leren hoeveelheidbegrippen gebruiken en herkennen.
  2. De leerlingen leren rekenhandelingen uitvoeren voor het functioneren in alledaagse situaties.
  3. De leerlingen leren omgaan met tijd in alledaagse situaties.
  4. De leerlingen leren meten en wegen en leren omgaan met meetinstrumenten, gangbare maten en eenheden.
  5. De leerlingen leren omgaan met geld en betaalmiddelen.

Leerlijnen zml

Passend bij de 5 kerndoelen voor rekenen en wiskunde is er een overzicht van leerlijnen die daar bij horen. Het hele overzicht is een poster op A1-formaat.