Implementatie


Stapsgewijs invoeren van Rekenboog.zml

Samen met de CED-Groep heeft SLO een stappenplan geschreven voor het invoeren van Rekenboog.zml.

In de handreiking wordt het stappenplan toegelicht dat de basis van de invoering van Rekenboog.zml vormt. Het stappenplan bestaat uit elf stappen die verdeeld zijn over vijf fasen van invoering.

Bij elke stap wordt in de handreiking aangegeven welke hulpmiddelen, tips en materialen je kunt gebruiken. In sommige gevallen zijn deze opgenomen als bijlage.

Aanvullende handreikingen

Materialenlijst Rekenboog.zml

Om scholen te ondersteunen bij het organiseren en invoeren van de lessen Rekenboog.zml is een materialenlijst ontwikkeld. Deze lijst is onderverdeeld naar de vijf kerndoelen:  hoeveelheidbegrippen, rekenhandelingen, tijd, meten en wegen en geld.

PDF (pdf, 234 kB) of WORD (docx, 119 kB)

Het gebruik van Rekenboog.zml als basisarrangement

De notitie over het gebruik van Rekenboog.zml als basisarrangement geeft per niveau aan wat de beste volgorde is waarin de lessen gegeven kunnen worden. Door deze volgorde aan te houden ontstaat als vanzelf een pakket waarmee een basisarrangement voor het betekenisvol rekenonderwijs aan zml-leerlingen aangeboden kan worden.

Basisarrangement (pdf, 143 kB)

Gebruikswijzer voor het inschalen en clusteren van leerlingen

De `Gebruikswijzer voor het inschalen en clusteren van leerlingen` geeft informatie hoe je leerlingen op de Rekenboog.zml leerlijnen inschaalt en hoe je daar niveaugroepjes en groepsplannen mee maakt.

Gebruikswijzer (pdf, 167 kB)