Onderzoek

14 december 2023

Om inzicht te krijgen in hoe effectief en efficiënt ons onderwijs is, vinden er vaak onderzoeken plaats, zowel in Nederland als internationaal. Via deze pagina kun je resultaten en opzet van deze onderzoeken bekijken.

Nederland

In het primair onderwijs wordt al jarenlang onderzoek gedaan naar hoe goed kinderen leren rekenen. Tot voor kort deed Cito deze onderzoeken, maar nu worden deze uitgevoerd door de Inspectie van het Onderwijs. Er worden talrijke aspecten van het onderwijs onderzocht bij Peil.onderwijs, ook over (taal en) rekenen. Wie interesse heeft in de onderzoeken die Cito in dit kader tot 2014 deed, kan kijken bij de zogenaamde PPON-balansen. PPON staat voor Periodieke Peiling van het Onderwijsniveau.

Internationaal

Internationaal worden eens per drie of vier jaar vergelijkingsonderzoeken gedaan waaraan talrijke landen in de wereld deelnemen. In deze onderzoeken worden landen gerangschikt op basis van de prestaties van de deelnemende leerlingen. Het TIMSS-onderzoek in vindt elke vier jaar plaats en wordt gehouden onder leerlingen van groep 6 van het primair onderwijs en de tweede klas van het voortgezet onderwijs. TIMSS staat voor Trends in International Mathematics and Science Study en wordt uitgevoerd door de International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). Deze organisatie doet ook het PIRLS-onderzoek naar leesvaardigheid. Nederland doet aan het TIMSS-onderzoek alleen met groep 6 mee.

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling doet elke drie jaar een onderzoek naar prestaties van leerlingen voor lezen, wiskunde en natuurwetenschap. De leerlingen die aan dit PISA-onderzoek deelnemen zijn vijftien jaar oud en zitten daarom in de derde of vierde klas van het voortgezet onderwijs. PISA staat voor Programme for International Student Assessment. De Universiteit Twente, Expertisecentrum Nederlands en KBA Nijmegen zijn verantwoordelijk voor de organisatie van PISA in Nederland en kennen voor elke editie een eigen website.

SLO voert soms leerplankundige analyses van deze onderzoeken en van de resultaten daarvan uit. Onder de geselecteerde documenten kun je de meest recente edities vinden.

Wetenschappelijk onderzoek

Naast bovenstaande grootschalige onderzoeken vindt er op de universiteiten van Nederland veel (promotie)onderzoek plaats. Je kunt relevante onderzoekspublicaties vinden op de website Narcis door de juiste zoektermen in te vullen, bijvoorbeeld “mathematics education”.

geselecteerde documenten

De volgende documenten helpen je verder op weg rond dit thema:

contactpersoon

Marc van Zanten 270