Uitwerking in leermiddelen

2 maart 2022

Zicht op het curriculum: leermiddelenanalyses

SLO heeft een leermiddelenanalyse gedaan voor een aantal thema’s die actueel zijn voor het vak Nederlands. Om een zo breed mogelijk beeld van het leermiddelenaanbod te kunnen geven, zijn totaal- en deelmethodes uit het basis en voortgezet onderwijs in de inventarisatie meegenomen. Verder is ernaar gestreefd zoveel mogelijk uitgevers in de beschrijving mee te nemen en daarbij geen onderscheid te maken in marktaandeel. Dat betekent dat ook leermiddelen met een kleiner aandeel zijn vertegenwoordigd. Tot slot is geprobeerd een evenwicht te vinden tussen gevestigde leermiddelen en nieuwe spelers op de markt.

In iedere publicatie vind je de typering van de verschillende leermiddelen en de belangrijkste conclusies, inclusief representatieve voorbeelden die een indruk geven van hoe schrijfvaardigheid in de leermiddelen is uitgewerkt.

Experimenteren met taal in leermiddelen po en vo

De onderzoeksvraag in deze publicatie is geweest hoe leermiddelen leerlingen in basis en voortgezet onderwijs stimuleren tot creatief taalgebruik en experimenteren met taal, productief (bijvoorbeeld het schrijven van poëzie of proza) of receptief (bijvoorbeeld verwondering of analyse van creatief of experimenteel taalgebruik door anderen).

Schrijfvaardigheid in leermiddelen po en vo

Bij ieder leermiddel is eerst op basis van de inhoudsopgave een beschrijving gegeven van de aandacht voor schrijfvaardigheid. Vervolgens is de aandacht op paragraafniveau geïnventariseerd, waarna steekproefsgewijs is gekeken of ook in andere leerstoflijnen aandacht is voor schrijfvaardigheid in projecten, portfolio-opdrachten of als voorbereiding op een andere taaltaak, bijvoorbeeld spreken. In deze publicatie vind je de typering van de verschillende leermiddelen en de belangrijkste conclusies, inclusief representatieve voorbeelden die een indruk geven van hoe schrijfvaardigheid in de leermiddelen is uitgewerkt.

Kennis over Taal in leermiddelen po en vo

In deze publicatie is bij ieder leermiddel is eerst op basis van de inhoudsopgave een beschrijving gegeven van de aandacht voor kennis over taal en taalverschijnselen in leerlijnen voor spelling, grammatica of taalbeschouwing. Vervolgens is de aandacht op paragraafniveau geïnventariseerd, waarna steekproefsgewijs is gekeken welke taalbegrippen in alle andere leerlijnen aan de orde komen,  zoals lezen, schrijven, spreken, luisteren, fictie. In deze publicatie vind je de typering van de verschillende leermiddelen en de belangrijkste conclusies, inclusief representatieve voorbeelden die een indruk geven van hoe kennis over taal en taalverschijnselen in de leermiddelen is uitgewerkt.