Trends in vaardigheden

25 juli 2023


Op het gebied van vaardigheden zijn enkele trends aan te wijzen, zoals de groeiende aandacht voor 21e eeuwse vaardigheden en aandacht voor modelleren in het natuurwetenschappelijke onderwijs. Ook met betrekking tot toetsing van vaardigheden is er een en ander te melden.​​

21e-eeuwse v​​aardigheden
21e_eeuwse_600In de figuur hiernaast worden de 21e eeuwse vaardigheden gepresenteerd. Ze kunnen zowel los als in samenhang gezien worden, maar altijd in combinatie met vakspecifieke kennis en vaardigheden.

Modelleren en modelgebruik als natuurwetenschappelijke werk- en denkwijze
Uit ​onderzoek in de tweede fase blijkt dat de vaardigheid modelleren als activiteit nauwelijks aan bod komt in de schoolpraktijk. Leraren hebben in hun eigen opleiding destijds geen ervaring op gedaan met (met name dynamisch) modelleren. Voor leraren is het we​​rk maken van modelleren in de klas een extra uitdaging.

Denk- en werkwijzen
De denkwijzen zijn karakteristieke manieren van denken van natuurwetenschappers en technologen, bijvoorbeeld oorzaak-gevolg en patronen. De werkwijzen zijn hun manieren van werken, zoals onderzoeken en ontwerpen. Denk- en werkwijzen brengen samenhang in de kennis uit de verschillende disciplines en geven leerlingen ook de mogelijkheden om concepten te onderzoeken die niet per se tot de basiskennis behoren. Het expliciet maken van de denkwijzen binnen de bètavakken is nieuw.

Hogere den​kvaardigheden
Vind je ook dat leerlingen wel eens vaker uitgedaagd mogen worden om goed na te denken? Dan biedt de website Hogere denkvaardigheden de nodige inspiratie. Dat alléén hoogbegaafde of talentvolle leerlingen hogere… ​

T​oetsing van vaardigheden
Leraren noemen onderzoeksvaardigheden vaak als meest moeilijk te beoordelen categorie vaardigheden, waarbij ze graag ondersteuning zouden willen. Ook de vaardigheden redeneren, reflecteren en waarderen worden moeilijk toetsbaar genoemd.

Executieve vaardigheden
Executieve vaardigheden zijn hogere cognitieve processen die nodig zijn om activiteiten te plannen en te sturen.

Onderzoeksvaardigheden

Bij practica komen veel onderzoeksvaardigheden aan de orde. Hier vind je een rapport over hoe dat er op school uit zou kunnen zien.​

contactpersoon

Erik Woldhuis 270

download