Trends in toetsing

25 juli 2023


Op het gebied van toetsing zijn twee trends actueel: formatieve toetsing en het toetsen van vaardigheden. In de Vakspecifieke trendanalyse van onderwijs in de natuurwetenschappelijke vakken ​zijn deze trends beschreven.

Hieronder vind je bij elke trend meer informatie.​

Formatieve toetsing​​​

Formatieve toetsing of formatief evalueren, beide ook wel aangeduid als assessment for learning, wordt als verzamelterm gehanteerd voor alle toetsingsinstrumenten, activiteiten en procedures die gebruikt kunnen worden om het leerproces van leerlingen te ondersteunen. Naast de enorme aandacht voor summatieve toetsing (om de opbrengsten van het leerproces in kaart te brengen) via proefwerken, schoolexamens, centrale examens en internationale toetsing zoals TIMSS en PISA ​is er meer en meer aandacht voor formatieve toetsing, als onderdeel van het leerproces.

Toetsen van vaardighed​en

Als vaardigheden belangrijker worden, neemt ook het belang van de toetsing ervan toe. Die trend is bijvoorbeeld zichtbaar in internationale onderzoeken als TIMSS ​en PISA​, waarin meer aandacht voor vaardigheden is. Dat lijkt een kentering ten opzichte van de kleinere plaats die toetsing van vaardigheden in de schoolexamens voor de natuurwetenschappelijke vakken kreeg in 1997.

contactpersoon

Erik Woldhuis 270