meer lezen

4 februari 2021

Het verhaal achter de materialen

Samen met enthousiaste leerlingen en docenten van 10 tot 14 scholen  werkt SLO aan leerdoelenkaarten waarmee leerlingen inzicht en overzicht krijgen over hun leerproces. Maar niet alleen 10-14 scholen willen meer maatwerk voor hun leerlingen. Vandaar dat er inmiddels een netwerkje van talendocenten is die ook taaltaken en taalbronnen ontwikkelen die je naar eigen inzicht kunt aanpassen.

De manier van werken met de materialen baseren we op de zelfdeterminatietheorie van Deci en Ryan (2000). We hechten waarde aan de autonomie van de leerling bij het werken met deze materialen. Dat geldt overigens niet alleen als je werkt met leerdoelenkaarten. We willen je deze checklist (pdf, 57 kB) niet onthouden. Hiermee kun je in je eigen klas onderzoeken hoe je autonomie van de leerling kunt vergroten.

Leerlingparticipatie

Veel scholen kiezen voor meer eigenaarschap van het leerproces voor hun leerlingen. Wil jij de stem van jouw leerlingen meenemen en leerparticipatie vergroten? Begin dan laagdrempelig met de leerdoelenkaarten. Zorg ervoor dat ze inzicht en overzicht krijgen, zodat ze meer eigen keuzes kunnen maken en zelfstandiger kunnen werken. Ga met ze in gesprek over welke doelen ze willen halen en hoe ze die willen halen.

Je leerlingen een stem geven in het leerplan is mogelijk

Jeroen Bron

Hier kun je meer lezen over leerlingparticipatie, ...

Komt er nog een nieuwe versie van de leerdoelenkaarten?

De leerdoelenkaarten zijn afgeleid van de leerdoelen uit Leerplan in Beeld (SLO). Maar met de komst van de Companion Volume beschikt het  ERK over meer schalen en can-do statements die nog niet in de kaarten verwerkt zijn.


met dank aan

Leerlingen

van 10-14 scholen

Leraren Duits

  • Karin Foidl
  • Zegerien Minnaar
  • Lisa Scholten
  • Jim Voorhorst

Leraren Engels

  • Karin Foidl
  • Marjolein Paul

Leraren Spaans

  • Femke Greiner