Handreiking schoolexamen Chinese Taal en Cultuur vwo - Variant lang


22 mei 2019
Sinds 2015 worden de handreikingen voor het schoolexamen zowel op papier als in de vorm van een website aangeboden. De digitale omgeving biedt de mogelijkheid om de informatie sneller te actualiseren en/of aan te vullen. Ook deze handreiking is opgebouwd volgens het nieuwe concept en bestaat uit twee onderdelen: dit basisdocument en de meer uitgebreide website. Deze handreiking voor Chinese Taal en Cultuur – Variant lang bevat uitwerkingen van alle eindtermen van het eindexamenprogramma. De handreikingen SE bevatten suggesties en adviezen voor de inrichting van het schoolexamen en hebben een niet voorschrijvend karakter.

auteur SLO: Daniela Fasoglio
auteur extern: Smulders, C.
jaar van uitgave: 2015

Fasoglio, D., & Smulders, C. (2015). Handreiking schoolexamen Chinese Taal en Cultuur vwo - Variant lang. Enschede, SLO.


toon meer

Vak

Leerplankundig thema

Type publicatie

Vrije trefwoorden