Vakvernieuwing maatschappijwetenschappen

25 juli 2023

Op deze pagina informeren we je over de inhoud van het vernieuwde examenprogramma maatschappijwetenschappen.

Vanaf de invoering van de vernieuwde tweede fase, eind jaren negentig, was er een sterke behoefte aan een nieuw examenprogramma voor het profielkeuzevak maatschappijwetenschappen.

Het nieuwe examenprogramma maatschappijwetenschappen is in augustus 2017 ingevoerd (gestart met het vierde leerjaar havo en vwo).

Karakteristiek voor het nieuwe examenprogramma is de concept-contextbenadering. Daarmee verdwijnt de thematische aanpak van het oude programma. Het programma bevat compleet vernieuwde domeinen.

Concepten

De vier hoofdconcepten zijn:

 • Vorming
 • Verhouding
 • Binding
 • Verandering

De vier hoofdconcepten met 23 kernconcepten zijn voor havo en vwo gelijk.

Contexten

Contexten zijn een selectie uit de maatschappelijke problematieken en processen die in het vak aan de orde komen. De contexten zijn verschillend voor havo en vwo.

Overzicht contexten
Voor havo Voor vwo
 • Samenlevingsvormen
 • Maatschappelijke verschillen
 • Veiligheid
 • Keuzecontext (SE)
 • Keuze context (SE)
 • Machtsverhoudingen in de wereld
 • Natievorming en de rol van de staat
 • De wording van de moderne westerse samenleving

Examenprogramma's

Per 2017 is op alle scholen die maatschappijwetenschappen aanbieden, gestart met het nieuwe examenprogramma maatschappijwetenschappen. De examenprogramma's (voor havo en vwo) en de bijbehorende syllabi vind je via www.examenblad.nl

Het eerste landelijk examen gebaseerd op het nieuwe programma is voor havo in 2019 en voor het vwo in 2020.

De syllabi voor havo en vwo geven een toelichting op het CE-deel van de examenprogramma's. Op basis van deze syllabi kun je een goed beeld vormen van wat in het centraal examen gevraagd kan worden. De handreiking schoolexamen (gecombineerd voor havo en vwo) geeft een toelichting op het SE-deel van de examenprogramma's.

Lesmethodes

Voor het nieuwe programma zijn twee lesmethodes gemaakt: Actua en Seneca. Van beide lesmethodes hebben we een beschrijving gemaakt.

contactpersoon

Han Noordink 270