Monitoring invoering vernieuwd examenprogramma maatschappijwetenschappen


Rapportage onderzoek invoeringsjaar 2: schooljaar 2018-2019
25 januari 2021

Deze rapportage beschrijft de resulaten van een vragenlijstonderzoek onder 77 docenten over de vernieuwing van het examenprogramma maatschappijwetenschappen. Het betreft een tussenmeting in een meerjarig monitortraject naar de manier waarop het nieuwe programma in de praktijk wordt vormgegeven.


jaar van uitgave: 2020

Noordink, H., Warnar, M., Zocca, M., & Penning de Vries, B. (2020). Monitor invoering vernieuwd examenprogamma maatschappijwetenschappen: Rapportage onderzoek invoeringsjaar 2: schooljaar 2018-2019. Enschede: 2020.