Monitoring invoering vernieuwd examenprogramma maatschappijwetenschappen


Eindrapportage onderzoek invoeringsjaar 3: schooljaar 2019-2020
24 november 2021

In augustus 2017 is een nieuw examenprogramma maatschappijwetenschappen voor havo en vwo landelijk ingevoerd. Karakteristiek voor het nieuwe programma is de concept-contextbenadering. Daarmee verdween de traditionele, thematische aanpak van het oude programma. Het nieuwe examenprogramma bevat compleet vernieuwde domeinen en een nieuwe begrippenstructuur in de vorm van vier hoofdconcepten en 23 kernconcepten. Om een beeld te krijgen over de manier waarop het programma in de praktijk ingevuld en gewaardeerd wordt, zijn docenten drie en leerlingen twee keer gevraagd hun ervaringen met het programma te delen. De eerste ervaringen van docenten en leerlingen met het nieuwe programma zijn in het algemeen gematigd positief. De uitgebreide resultaten van het onderzoek zijn te lezen in dit rapport.


jaar van uitgave: 2020

Noordink, H., & Penning de Vries, B. (2020). Monitor invoering vernieuwd examenprogramma maatschappijwetenschappen: Eindrapportage onderzoek invoeringsjaar 3: schooljaar 2019-2020. Enschede: SLO.