Monitoring invoering vernieuwd examenprogramma maatschappijwetenschappen


Rapportage onderzoek docenten en leerlingen 2018
25 januari 2021

Deze rapportage beschrijft de resulaten van een vragenlijstonderzoek onder 76 docenten en 359 leerlingen over de vernieuwing van het examenprogramma maatschappijwetenschappen. Het betreft de startmeting in een meerjarig monitortraject naar de manier waarop het nieuwe programma in de praktijk wordt vormgegeven.


jaar van uitgave: 2019

Noordink, H., Warnar, M., Penning de Vries, B. (2019). Monitor invoering vernieuwd examenprogamma maatschappijwetenschappen: Rapportage onderzoek docenten en leerlingen 2018. Enschede: SLO.