Hoe denken docenten havo/vwo over het geschiedenisexamen 2015?


22 mei 2019
Met ingang van 2015 wordt gewerkt met een nieuw centraal examen geschiedenis voor havo en vwo. In de aanloop naar dat nieuwe examen is geëxperimenteerd met het nieuwe examenprogramma. Ervaringen die daarmee sinds 2009 zijn opgedaan zijn verzameld door het bevragen van zowel leraren als leerlingen. In september 2015 is een vragenlijst uitgezet onder docenten. Daarin is gevraagd naar hun ervaringen met het centrale examen en of de examenresultaten voor hen aanleiding zijn om de voorbereiding van het examen anders aan te pakken.

auteur SLO: Albert van der Kaap, Elvira Folmer
jaar van uitgave: 2016

Kaap, A. van der, & Folmer, E. (2016). Hoe denken docenten havo/vwo over het geschiedenisexamen 2015? Enschede: SLO.