Monitoring van de invoering van een nieuw centraal examen geschiedenis havo/vwo: samenvattend eindrapport


22 mei 2019
In 2014 (op beperkte schaal) en in 2015 (voor het eerst op alle scholen) werd het nieuwe centraal examen geschiedenis voor havo en vwo afgenomen. Dit rapport is een samenvatting van een onderzoek onder docenten en leerlingen naar de implementatie van dit nieuwe examen. De opbrengsten van dit onderzoek kunnen worden gebruikt om na te gaan of er behoefte is aan klein of groot onderhoud van het examenprogramma en wat de aard daarvan zou moeten zijn.

auteur SLO: Albert van der Kaap, Elvira Folmer
jaar van uitgave: 2016

Kaap, A. van der, & Folmer, E. (2016). Monitoring van de invoering van een nieuw centraal examen geschiedenis havo/vwo: samenvattend eindrapport. Enschede: SLO.