Speciale doelgroep

31 mei 2022

De vakinzichtkaart is ontwikkeld met specifieke doelgroepen als uitgangspunt, maar is voor alle leerlingen inzetbaar.

Hoogbegaafden

Voor veel van de (hoog)begaafde leerlingen zal de vakinzichtkaart voorzien in een behoefte. De vakinzichtkaart maakt het namelijk mogelijk om het vak te overzien. Dit helpt de leerlingen om te begrijpen hoe elke opdracht die ze maken of alle kennis die ze leren, past binnen het grotere geheel van het vak.

(Hoog)begaafde leerlingen hebben het nodig om al in een vroeg stadium de onderliggende complexe concepten en principes aangereikt te krijgen. Ze willen contexten vergelijken, verbanden begrijpen, overeenkomsten en verschillen vinden, problemen oplossen en producten creëren.

De vakinzichtkaart helpt (hoog)begaafde leerlingen en hun leraren om voor hen uitdagende leeractiviteiten vorm te geven, zoals het zoeken naar oplossingen voor complexere vraagstukken binnen het vakgebied.

Geef feedback die hen in staat stelt om de diepte, het aanpassingsvermogen en de flexibiliteit van hun leren in de toekomst te verbeteren

Leeractiviteiten

Aanhoudende, op onderzoek gebaseerde leerervaringen die realistische problemen aanpakken, bieden begaafde leerlingen de mogelijkheden die ze nodig hebben om hun kennis en vaardigheden flexibel toe te passen en uit te breiden. Van begaafde leerlingen kan worden verwacht dat ze meer abstracte en verfijnde verbindingen en toepassingen vinden, dan hun klasgenoten.

Bijvoorbeeld:

  • Vraag ze zelf een nieuw klimaat te bedenken, inclusief de gehele context en ga erover in gesprek.
  • Vraag ze te onderzoeken hoe een bepaald deel van het klimaat in de wereld zich zal ontwikkelen en bespreek de opbrengsten.

Examenkandidaten

Bereid je leerlingen voor op het examen met de vakinzichtkaart, bijvoorbeeld met onderstaande activiteiten. Voor het examen hebben we in dit overzicht (pdf, 94 kB) de exameneenheden gekoppeld aan de buitenste ring.

Leeractiviteit 1

Laat leerlingen ontdekken dat dit de geografische vragen zijn waar je op een examen mee te maken krijgt.

Bijvoorbeeld:

  • Vraag ze bij een exameneenheid meerdere geografische vragen te formuleren en beantwoorden, zodat ze vraagtypen leren herkennen. Gebruik hierbij de syllabus, bijlage 2.

Leeractiviteit 2

Laat leerlingen ontdekken welke denk- en werkwijzen - de tweede ring - ze kunnen gebruiken.

Bijvoorbeeld:

  • Vraag ze een examenopgave te analyseren met de vakinzichtkaart.