Incidenteel

31 mei 2022

De vakinzichtkaart incidenteel inzetten

Dat kan bijvoorbeeld als je de actualiteit de klas binnen haalt. Hiervoor hebben we voorbeeldmatig drie leeractiviteiten:

Leeractiviteit 1

Laat leerlingen een nieuwsitem kiezen die ze met de schijf erbij analyseren. Verdeel de klas in groepjes en geef elk groepje een vraag mee:

  • bij welke context past het artikel? vierde ring
  • welke geografische vraag is van toepassing? middelste ring
  • welke denk- en werkwijze is van toepassing? derde ring

Leeractiviteit 2

Neem een geografisch vraagstuk als startpunt. Een voorbeeld is een artikel over de lithiummijnen in Bolivia.

  1. Verdeel de klas in drie groepen en vraag elke groep een waarderende, probleemoplossende en voorspellende vraag te formuleren.
  2. Vergelijk de vragen en kies er drie, een van elk.
  3. Vraag ieder groepje een vraag te beantwoorden, waarbij ze de tweede ring van buiten inzetten en toelichten.

Leeractiviteit 3

Laat de leerling af en toe zelf een onderwerp kiezen uit hun naaste omgeving vanuit de buitenste ring, bijvoorbeeld de herinrichting van het kerkplein of een probleem met wateroverlast of tekort aan water.

Breng het onderwerp klassikaal in kaart aan de hand van deze vragen, van binnen naar buiten:

  1. Welke geografische vragen spelen er? middelste ring
  2. Welke perspectieven zijn in het geding? tweede ring
  3. Met welke middelen ga je het vraagstuk oplossen? derde ring