Volleybal

19 december 2019

Speel de bal bovenhands met een boogje door de lucht naar de overkant zodat de ander de bal bovenhands kan terugspelen. Probeer samen een zo lang mogelijke rally te maken.

​Basis ​

Stap goed onder de bal en speel de bal bovenhands met een boogje naar de overkant.

​Vervolg ​

Stap goed onder de bal en speel de bal langzaam verend naar de overkant.

​Gevorderd ​

Stap onder de bal, ontvang de bal hoog en speel de bal met een korte verende beweging naar de overkant.