Digigym 'matcht'

19 november 2019

SLO heeft samen met een school in het voortgezet onderwijs vier digigymlessen ontworpen en op video gezet. In de doorkijkjes gaat het om de 'match' tussen wat de docent LO beoogt en de inzet van ICT. In twee doorkijkjes wordt video-instructie ingezet bij het zelfstandig inrichten van bewegingssituaties en het leren van bewegen (de wendsprong). In de twee andere doorkijkjes krijgen de leerlingen videofeedback over hun wendsprong: samen leren bewegen en leren door de oog van de meester.

Bij de instructiebeelden is gebruik gemaakt van het iBook Bewegen. Deze beelden zijn gratis te downloaden via iBook.

iBook Bewegen, RAAK - Project Digitalisering van de Gymles (2015). Zwolle: Hogeschool Windesheim.

ibookkl

​Introductievideo

1. video-instructie: inrichten

2. ​video-instructie: leren bewegen

3. ​videofeedback: samen leren bewegen

4. ​videofeedback: leren door het oog van de meester