Digigym: leren bewegen met een tablet

28 januari 2020

Op deze pagina's presenteren wij de opbrengst van het NRO-onderzoeksproject (pdf, 8.4 MB) Leren met een tablet, dat is uitgevoerd door het lectoraat Bewegen, School en Sport en de Calo van de Hogeschool Windesheim, Zwolle in samenwerking met SLO en een viertal vo-scholen uit Zwolle en Noordwijk.

Hier vind je onder andere het onderzoeksrapport en een korte toelichting op video modellering (video-instructie en videofeedback). Daarnaast zijn er diverse video-instructiebeelden om door leerlingen online te bekijken tijdens de lessen bewegingsonderwijs in onderbouw vo. Deze beelden zijn ook offline te bekijken op de app MijnGym.