Evaluatie vernieuwde beroepsgerichte programma's vmbo: Tussenmeting docenten en leerlingen - 2017/2018


2 juli 2019

Vanaf het schooljaar 2016-2017 is het nieuwe beroepsgerichte examenprogramma ingevoerd in de bovenbouw van het vmbo. Een te versnipperd aanbod, verouderde programma's, een inflexibel curriculum en zorgen over de organiseerbaarheid van voldoende divers
beroepsvoorbereidend vmbo-onderwijs vormden aanleiding voor deze vernieuwing. Sinds het schooljaar 2017-2018 werken alle vmbo-scholen met het nieuwe examenprogramma. In opdracht van het ministerie van OCW geeft SLO vorm en inhoud aan een driejarige monitoring en evaluatie. De huidige rapportage betreft een tussenmeting onder docenten en leerlingen in schooljaar 2017/2018.


jaar van uitgave: 2019

Pennewaard, L., Warnar, M., Penning de Vries, B., & Heijnen, M. (2019). Evaluatie vernieuwde beroepsgerichte programma's vmbo: Tussenmeting docenten en leerlingen - 2017/2018. Enschede: SLO.