Evaluatie vernieuwde beroepsgerichte programma's vmbo: Resultaten docentvragenlijst en schoolbezoeken leerjaar 3 - 2016/17


2 juli 2019
In de periode 2011-2015 hebben sectorcommissies voor Economie, Groen, Intersectoraal, Techniek en Zorg en Welzijn nieuwe beroepsgerichte examenprogramma's ontwikkeld voor het vmbo. Na een pilot zijn deze examenprogramma's eerst in de bovenbouw van het vmbo en vanaf schooljaar 2017-2018 werken alle vmbo-scholen met het nieuwe examenprogramma. De drie belangrijkste pijlers van de vernieuwing betreffen: vernieuwing van het beroepsgerichte curriculum, versterking van loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) in alle leerwegen van het vmbo, en het verbeteren van de aansluiting tussen vmbo en mbo. De invoering wordt op verzoek van het ministerie van OCW door SLO gemonitord en geëvalueerd. Dit rapport beschrijft de resultaten van een tussentijdse evaluatie. Deze worden besproken met betrokkenen bij de invoering om te zien waar bijstelling of eventuele andere interventies nodig zijn.

auteur SLO: Maud Heijnen, Marjolein Haandrikman, Elvira Folmer, Liesbeth Pennewaard
jaar van uitgave: 2018

Heijnen, M., Haandrikman, M., Folmer, E., & Pennewaard, L. (2018). Evaluatie vernieuwde beroepsgerichte programma vmbo : Resultaten docentvragenlijst en schoolbezoeken leerjaar 3 - 2016/17. Enschede: SLO.