Evaluatie vernieuwde beroepsgerichte programma's vmbo


Eindrapportage docenten en leerlingen - 2018-19
9 april 2020

Vanaf het schooljaar 2016-2017 is het nieuwe beroepsgerichte examenprogramma ingevoerd in de bovenbouw van het vmbo. Sinds het schooljaar 2017-2018 werken alle vmbo-scholen met het nieuwe examenprogramma. In opdracht van het ministerie van OCW geeft SLO vorm en inhoud aan een driejarige monitoring en evaluatie. Deze eindrapportage onder docenten en leerlingen, betreft de eindmeting (schooljaar 2018-2019) waarin waar dat mogelijk en zinnig is, een vergelijking wordt gemaakt met de voorgaande metingen.


jaar van uitgave: 2019

Pennewaard, L., Warnar, M., & Penning de Vries, B. (2019). Evaluatie vernieuwde beroepsgerichte programma's vmbo: Eindrapportage docenten en leerlingen - 2018-19. Enschede: SLO.