Rekenen/wiskunde - Getallen en bewerkingen - kerndoel 30 - Groep 7 en 8 - Wat doet de leraar


De leerlingen leren schriftelijk optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen volgens meer of minder verkorte standaardprocedures.


Groep 7 en 8


Wat doet de leraar?

De leraar geeft dezelfde activiteiten en aspecten aandacht als bij groep 5/6 is beschreven en...

  • Zij gaat na of de kinderen de tafels van vermenigvuldiging paraat hebben, vlot sommen als 7 x 23 via decimaal splitsen van 23 kunnen uitrekenen (via verkorte procedures als 7 x 20 + 7 x 3 = 140 + 21 = 161).
  • Zij moedigt de kinderen bij het gebruik van de herhaald aftrekkenprocedure voor het delen aan om te werken met grotere happen en ze ziet erop toe dat de kinderen de betreffende aftrekkingen vlot via de cijferprocedure uit kunnen rekenen. Ze accepteert dat kinderen niet allemaal tot dezelfde mate van verkorting komen.
  • Zij laat kinderen nadenken over de manier van onder elkaar zetten van kommagetallen bij optellingen en aftrekkingen door problemen aan te bieden met benoemde kommagetallen die ook zonder cijferen op te lossen zijn
    • (bijv: 3 kg en 0,750 kg samen;
    • 5 euro en 2,35 euro samen;
    • 1,5 liter en 0,75 liter samen.)