Rekenen/wiskunde - Getallen en bewerkingen - kerndoel 30 - Groep 7 en 8 - Doorkijkje


De leerlingen leren schriftelijk optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen volgens meer of minder verkorte standaardprocedures.


Groep 7 en 8


Doorkijkje

Het antwoord voorspellen

Meester Frits heeft op het bord het schema van hiernaast genoteerd. Hij kondigt aan dat hier een optelsom zal komen te staan waarvan hij het antwoord gaat 'voorspellen'.

Een kind mag nu een willekeurig getal van drie cijfers noemen. Thomas noemt 468. Frits noteert dit getal op de bovenste stippeltjes en schrijft direct erachteraan op de achterkant van het bord de einduitkomst van de opgave: 1467. Vervolgens noemt een ander kind een willekeurig tweede getal (715), dat op de stippeltjes eronder wordt geschreven (zie schema links). Frits bedenkt nu zelf welk getal op de derde rij komt te staan, en noteert hier 284 (middelste schema).

Gezamenlijk wordt nu de optelling uitgevoerd, met als resultaat 1467 (schema rechts). Tot grote verbazing van de kinderen blijkt dit getal inderdaad al op de achterkant van het bord te staan. Hoe is dit nu mogelijk? Hoe kon meester Frits weten dat dit de uitkomst zou zijn?

De gang van zaken herhaalt zich nog een keer met andere getallen. Weer is er alom verbazing. Dan geeft Frits een hint: "Kijk nog eens naar dat tweede en dat derde getal, en tel die eens bij elkaar op. Is er misschien iets speciaals aan de uitkomst?" Vastgesteld wordt dat in beide gevallen 999 de uitkomst is, en dat dit inderdaad een bijzonder getal is, namelijk 1 minder dan 1000. Sommige kinderen beginnen nu iets te vermoeden, maar het dringt nog steeds niet helemaal door. Dan vraagt meester Frits: "Stel dat het eerste getal bekend is, zou het dan makkelijk zijn om de einduitkomst te bedenken?"

Ja, nu begint het door te dringen: je kunt 999 makkelijk bij zo'n getal optellen door dit als 1000-1 op te vatten. Bijvoorbeeld: eerste getal 365? Dan wordt de einduitkomst 1000 min 1 groter, dus 1364. Tenminste, als je er maar voor zorgt dat het tweede en derde getal bij elkaar 999 zijn, en dat is niet zo moeilijk...

Diverse kinderen nemen zich voor deze 'rekentruc' 's middags thuis ook eens uit te proberen met een argeloze vader of moeder....