Rekenen/wiskunde - Getallen en bewerkingen - kerndoel 30


De leerlingen leren schriftelijk optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen volgens meer of minder verkorte standaardprocedures.

Toelichting en verantwoording

optellen Van toepassing voor: groep 5 en 6; groep 7 en 8;

Inhoud voor: groep 5 en 6
 • verkenning van de kolomsgewijze procedure waarbij de honderdtallen, de tientallen en de eenheden apart worden samengevoegd vanuit situaties die daartoe uitnodigen
  (bijv. bij het optellen van geldbedragen (€ 247,- en € 389,- of van meerdere puntenaantallen zoals 105 + 63 + 235 + 90 punten)
 • het benoemen daarbij van getallen in termen van decimale getalwaarden;
  een getal als 235 bestaat 2 honderdtallen (honderdjes), 3 tientallen (tientjes) en 5 eenheden (lossen)
 • introductie en oefenen van de kolomsgewijze notatievorm waarbij de samengevoegde honderdtallen, tientallen en eenheden onder elkaar in kolommen genoteerd worden.
  (bijvoorbeeld bij 457+389:
  457
  389 +
  700 (400 + 300)
  130 (50 + 80)
    16 (7+ 9)
  846)
 • introductie van de cijferprocedure voor het optellen waarbij overeenkomsten en verschillen met de kolomsgewijze procedure geanalyseerd worden
Inhoud voor: groep 7 en 8
 • oefenen van de cijferprocedure voor het optellen van hele getallen, ook in het geval van meer dan twee getallen
  (zoals bij 346 + 478 + 1256 = )
 • verkenning en inoefening van de cijferprocedure voor het optellen met kommagetallen vanuit het inzicht in en de vaardigheid met het cijferend optellen van hele getallen

aftrekken Van toepassing voor: groep 5 en 6; groep 7 en 8;

Inhoud voor: groep 5 en 6
 • verkenning van de kolomsgewijze procedure voor aftrekken op een vergelijkbare wijze als bij optellen, met een daarbij passende 'verticale' notatievorm:
             638
             275 -
             400 (600 - 200)
             - 40 (30 - 70, 40 tekort)
                 3 (8 - 5)
             363
 • speciale aandacht hierbij voor de gevallen waarin sprake is van een tekort, zoals bij 30 - 70.
 • introductie van de cijferprocedure voor het aftrekken waarbij de nadruk ligt op overeenkomsten en verschillen met de cijferprocedure voor optellen
Inhoud voor: groep 7 en 8
 • verder oefenen van de cijferprocedure voor het aftrekken van hele getallen
 • verkennen en inoefenen van de cijferprocedure voor het aftrekken van kommagetallen, op basis van de verworven inzichten en vaardigheden bij het cijferend aftrekken met hele getallen

vermenigvuldigen Van toepassing voor: groep 5 en 6; groep 7 en 8;

Inhoud voor: groep 5 en 6
 • verkenning van de kolomsgewijze procedure voor het vermenigvuldigen van een eencijferig met een meercijferig getal
  (bijv.: 6 x 48, 7 x 234, e.d.)
               234
                   7x
             1400   (7x200)
               210   (7x30)
                 28+   (7x4)
             1638
 • uitbreiding naar het kolomsgewijs vermenigvuldigen van een meercijferig getal met een meercijferig getal
  (zoals 24 x 35, 16 x 325, e.d.)
 • introductie van de cijferprocedure voor het vermenigvuldigen van een eencijferig met een meercijferig getal vanuit een verkorte werkwijze van het kolomsgewijs vermenigvuldigen
Inhoud voor: groep 7 en 8
 • introductie van de cijferprocedure voor het vermenigvuldigen van een meercijferig met een meercijferig getal
 • verder inoefenen van de kolomsgewijze procedure dan wel van de cijferprocedure voor vermenigvuldigen

delen Van toepassing voor: groep 5 en 6; groep 7 en 8;

Inhoud voor: groep 5 en 6
 • verkenning van de procedure van het herhaald aftrekken
  (bijv.: 256:4, 624:24)
              624: 24 =
              240-  10x
              384
              240-  10x
              144
              120-    5x
                24
                24-   1x
                  0   26
Inhoud voor: groep 7 en 8
 • inoefenen van de procedure van het herhaald aftrekken waarbij een werkwijze wordt nagestreefd met zo groot mogelijke 'happen': veelvouden van 100 en van 10, en een hap kleiner dan 10. De formele cijferprocedures voor delen worden in het basisonderwijs niet (meer) aangeboden