kerndoel 52 en 53 - Groep 7 en 8 - Wat doen de kinderen


Kerndoel 52

De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van de volgende tijdvakken: jagers en boeren; Grieken en Romeinen; monniken en ridders; steden en staten; ontdekkers en hervormers; regenten en vorsten; pruiken en revoluties; burgers en stoommachines; wereldoorlogen en holocaust; televisie en computer. De vensters van de canon van Nederland dienen als uitgangspunt ter illustratie van de tijdvakken.

Kerndoel 53

De leerlingen leren over de belangrijke historische personen en gebeurtenissen uit de Nederlandse geschiedenis en kunnen die voorbeeldmatig verbinden met de wereldgeschiedenis.


Groep 7 en 8


Wat doen de kinderen?

 • De kinderen doen onderzoek in historische bronnen om een antwoord te krijgen op een onderzoeksvraag. Deze kan zowel door de leraar gegeven zijn als door de kinderen zelf zijn opgesteld.
 • Ze onderzoeken of een gegeven stelling over een historische gebeurtenis waar is of niet.
 • Ze proberen een verklaring te vinden voor een historische ontwikkeling, verandering of gebeurtenis.
 • Ze vergelijken een bepaalde situatie in verschillende tijdvakken. Ze werken aan een thema door de geschiedenis heen.
 • Ze verwerken gevonden informatie schriftelijk, in een presentatie of op een websitepagina.
 • De kinderen luisteren naar ooggetuigenverslagen van personen die een historische gebeurtenis zelf hebben meegemaakt. Ze vergelijken deze informatie met wat er over het onderwerp overal in het algemeen wordt verteld (bijv. uit het lesboek). Ze vergelijken de twee bronnen en bespreken of deze bij elkaar passen, elkaar aanvullen of misschien zelfs in strijd zijn met elkaar.
 • De kinderen lezen boeken over historische gebeurtenissen en ontwikkelingen en vertellen hierover aan elkaar.
 • Ze onderzoeken hoe iets in de loop van de tijd is veranderd of schetsen de ontwikkeling van iets. Bijv. de verschillende vormen van vervoer van A naar B of de communicatie tussen mensen.
 • Ze onderzoeken de historische achtergrond van bijv. straatnamen, oude gebouwen, monumenten, etc. en doen hier verslag van.
 • De kinderen onderzoeken aan de hand van historische landkaarten en hedendaagse kaarten relevante elementen uit de canonvensters. Ze zoeken zo een antwoord op vragen als:
  • Welke huidige landen maakten onderdeel uit van het rijk van Karel V?
  • Uit welke gebieden bestond de Republiek der zeven verenigde Nederlanden?
  • Welke landen waren in oorlog tijdens de Eerste wereldoorlog?
 • De kinderen zoeken informatie over een onderwerp van een canonvenster. Ze formuleren vragen hierover die ze beantwoorden met behulp van boeken uit de (school-)bibliotheek, maar ook met behulp van websites van internet, informatie van musea of het bevragen van een expert op dit gebied waar ze naartoe gaan of die wordt uitgenodigd in de klas. Bijv. over de emancipatie van de vrouw: Wanneer die is begonnen, wie een bekende voorvechtster was en hoe die emancipatie langzaam verder is gegaan. Maar ook over de Beeldenstorm: Wat gebeurde er toen? Waarom gebeurde dit en wat was het gevolg hiervan?
 • De kinderen luisteren naar en lezen zelf verhalen over de onderwerpen uit de canonvensters. Zowel informatieve verhalen als spannende fictie die zich in de tijd van het onderwerp afspeelt.
 • Ze doen verslag aan elkaar en vertellen over wat ze gelezen en gezien hebben.
 • De kinderen bouwen samen met de leraar aan een tijdbalk met kerninformatie over alle historische onderwerpen die in de loop van het schooljaar aan de orde komen.
  Met behulp van de tijdbalk kunnen ze de onderwerpen uit de canon in de tijd plaatsen, ze krijgen een beeld van de volgorde waarin gebeurtenissen plaatsvonden en hoe deze ten opzichte van elkaar staan in de tijd.
 • De kinderen leggen relaties tussen de onderwerpen van de canon (bijv. tussen Karel V en Willem van Oranje).
 • Ze spreken over de oorsprong van zaken die in Nederland nu op een bepaalde manier geregeld zijn. Bijv. de burgerlijke stand en de naamgeving van personen uit de Franse tijd.
 • De kinderen kijken naar relevante televisieprogramma's of videofragmenten van internet. Bijv. over de Eerste wereldoorlog of het leven in de crisisjaren.
 • In een kringgesprek discussiëren ze over wat ze in het programma hebben gezien, bijv. de ontberingen van de soldaten in de loopgraven tijdens de Eerste wereldoorlog en de crisisjaren met zijn grote werkloosheid of dat er gestempeld moest worden en wat we hiervan kunnen leren voor de huidige economische crisis.